મેંને પ્યાર કિયા (મેરે રંગ મેં)

સુજ્ઞવાચક,

મેંને પ્યાર કિયાના શિર્ષકગીત પછી આજે વારો છે આ ચલચિત્રના બીજા એક ગીત મેરે રંગ મેંનો:

મેંને પ્યાર કિયાને એવોર્ડ આપનાર જ્યુરીએ ઘ ફાઈનલ કાઉન્ટડાઉન નહીં સાંભળ્યું હોય?

Advertisements

About પરિક્ષિત

અસલી ક્યા હૈ?
This entry was posted in અજ્ઞાત and tagged , , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s