આ ધૂન સાંભળતાં જ તમને કયું હિન્દી ગીત યાદ આવ્યું?

આ પ્રાર્થના સાંભળો…

અને કહો કે આ ધૂન કયા હિન્દી ગીતમાં વાપરવામાં આવી છે…

જવાબ આ રહ્યો, https://asalinakali.wordpress.com/2011/12/20/javab_01/

Advertisements

About પરિક્ષિત

અસલી ક્યા હૈ?
This entry was posted in ઓળખી દેખાડો. Bookmark the permalink.