આ ધૂન સાંભળતાં જ તમને કયું હિન્દી ગીત યાદ આવ્યું? (૨)

આ ગીતની ધૂન સાંભળો સાંભળો…

અને કહો કે આ ધૂન કયા હિન્દી ગીતમાં વાપરવામાં આવી છે…

સાચો જવાબ આ રહ્યો – https://asalinakali.wordpress.com/2012/01/19/ans2

Advertisements

About પરિક્ષિત

અસલી ક્યા હૈ?
This entry was posted in ઓળખી દેખાડો. Bookmark the permalink.

1 Response to આ ધૂન સાંભળતાં જ તમને કયું હિન્દી ગીત યાદ આવ્યું? (૨)

  1. himanshu કહે છે:

    नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तुने, इश्क फिल्म

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s